Vreau Imobiliare în rate.Creditul imobiliar

Este un împrumut care are ca destinație dobândirea sau menținerea drepturilor de proprietate asupra unei construcții realizate sau care urmează să se realizeze, precum și în scopul reabilitării, modernizării, consolidării sau extinderii unei construcții. Garanția unui credit imobiliar este dată de o ipotecă asupra unui imobil.
Buy now